Digitaalse õppevara õpileping

Kursuse esimeseks individuaalseks ülesandeks oli õpilepingu koostamine. Teema: Ainest lähtudes on peamiseks sooviks õppida digitaalset õppevara. Selle all peangi silmas just seda, et kuidas jõuda selleni, et asutustes ei püsi informatsioon vaid ühe inimese käes vaid on varamu kuhu kogutakse meelsasti infot ja jagatakse seda ka teistega. Keegi ei tunne end survestatuna ega kohustatuna, kuid … Continue reading Digitaalse õppevara õpileping