Lugemispäevik 2: Digitaalse õppevara kvaliteet

Kursuse teiseks teoreetiliseks lugemisülesandeks oli valida üks artikkel digitaalse õppevara kvaliteedi teemal, seega sai minu valitud artikliks Clements K., Pawlowski J., Manouselis N. (2015). Open educational resources repositories literature review – Towards a comprehensive quality approaches framework. Antud artikkel räägib lähemalt sellest kuidas järjest vabalt kättesaadavate õppevahendite võimalused suurenevad ning sellega koos peavad jätkusuutlikud ning … Continue reading Lugemispäevik 2: Digitaalse õppevara kvaliteet

Lugemispäevik 1: Õppevideod

Digitaalse õppevara kursuse üheks ülesandeks oli koostada lugemispäevik. Esimeseks lugemispäeviku teema soovitus oli õpiobjektid ja repositooriumid, kuid otsustasin pühendada oma aeg hoopis õppevideode artiklitega tutvumiseks, sest tundsin, et vajan nende osas lähemat tundma õppimist. Lugemiseks valisin Guo, P. J., Kim, J., Rubin, R. (2014). How Video Production Affects Student Engagement: An Empirical Study of MOOC Videos … Continue reading Lugemispäevik 1: Õppevideod

Digitaalse õppevara õpileping

Kursuse esimeseks individuaalseks ülesandeks oli õpilepingu koostamine. Teema -  Mida ma soovin õppida? Mis valdkond? Minu peamiseks sooviks on lähemalt mõista, kogeda ja praktiseerida digitaalse õppevara võimalusi. Esmapilgul tundub mulle, et digitaalne õppevara on väga lai ja võimalusterohke valdkond.  Minu eesmärgid - Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis … Continue reading Digitaalse õppevara õpileping